Stichting Collegiale In- en Uitleen Techniek

Zo brengt CIU-Techniek vraag en aanbod bij elkaar

Goed personeel is uw sterkste wapen. U heeft er immers veel in geïnvesteerd. Door pieken en dalen in de opdrachtenportefeuille en de grilligheid van opdrachtgevers is personeelsoverschot een bekend probleem. Om u optimaal te ondersteunen bij uw personeelsbezetting, is Stichting CIU-Techniek opgericht.

CIU-Techniek stimuleert zowel de instroom van jong talent doormiddel van het creëren van leerwerkplekken, als dat zij de achterdeur dichthoud voor uitstroom van personeel door collegiale in- en uitleen te stimuleren.

CIU Techniek is een onafhankelijke Stichting niet gelieerd aan brancheverenigingen of anderszins . Het is een samenwerkingsverband van bedrijven verbonden aan de werkingssfeer van de Metalektro CAO en instanties die ons kunnen ondersteunen de gestelde doelstellingen te realiseren. Deze onafhankelijkheid is ons onderscheidend vermogen.

CIU-Techniek wordt beheerd door het dagelijks bestuur en behartigt de belangen van participerende bedrijven. Kampt u met een tijdelijk personeelstekort of personeelsoverschot? Sluit u dan aan bij de Stichting Collegiale In-en Uitleen Techniek en u bent verzekerd van vaklieden van de participerende collega bedrijven.

De Stichting werkt volgens het reciprociteitsprincipe; Wederkerigheid: "De bereidheid een dienst/personeel beschikbaar te stellen met de verwachting dat andersom ook deze bereidheid bestaat". Bij personeelsbezettingsuitdagingen zorgt CIU-Techniek voor een geschikte oplossing. Zo kunt u zich maximaal richten op uw core-business.